Citate de Anton Pann despre Omenie

0 citate de Anton Pann despre omenie

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848