Citate de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord despre Frică

1 citat de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord despre frică

Charles-Maurice De Talleyrand-Périgord Om politic si diplomat francez