Citate despre Iubire de Anton Pann

1 citat despre Iubire de Anton Pann

Anton Pann (Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848)