Colinde Româneşti despre Lună

11 colinde româneşti despre lună

Colo sus pe langă lună

Colo sus pe lângă Lună,
R: Corinde-ne, Doamne
Este un scaun de odihnă.
Iar pe scaun, cine șade?
Sade, sade Maica Sfânta
Cu-n Fiut frumos în brațe.
Fiul plânge, Maica-i zice:
Taci Fiule, taci dragule,
Ca Tie mama Ti-a dare
Doua...

Colinde Româneşti despre lună

Fa-te vesel, domnu bun

Domnului bun,
Ca vă vin junii buni,
Junii buni colindători,
D-uspaciorii lui Crăciun,
Lui Crăciun celui bătrân.

Dalea dansu-nca-i cu ei,
Dale dansu-i îmbrăcat
În vesmântu-i mohorât,
Lungu-i lat, prejur...

Colinde Româneşti despre lună

Leru-i ler, copil stingher

Leru-i ler și leru-i Doamne (de 6 ori)
Leru-i ler copil stingher
Pripasit într-un ungher
Zdrentuit și necăjit
Și cu sufletu-mpietrit
Pentru tine n-am nimic
Decât casele cu fig
Și așteptarile-n zadar
Și un an și mai amar

Leru-i ler și...

Colinde Româneşti despre lună