Citate de Anton Pann

68 citate de Anton Pann

Anton Pann, Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848

Anton Pann
Died on 04 nov 1854
Ţara de origine: România