Citate de Madonna despre Vis

2 citate de Madonna despre vis

Madonna Cantãreaþã ºi compozitoare de muzicã americanã pop