Proverbe și zicători despre Economie

10 proverbe și zicători despre economie

Economia este a doua avere a omului.

Proverbe și zicători Aromâne despre economie

Inteligenţa aduce respect, iar economia avere.

Proverbe și zicători Aromâne despre economie

Economia dă săracului ceea ce risipa fură bogatului.

Proverbe și zicători Indochinezeşti despre economie

Economia este primul câştig.

Proverbe și zicători Englezeşti despre economie

Din economie vine belşugul.

Proverbe și zicători Greceşti despre economie

Calităţile pe care trebuie să le întrunească o căsătorie sunt: bunul simţ, dragostea, armonia gândurilor, frumuseţea, igiena şi economia casnică.

Proverbe și zicători Italiene despre economie

Economia se face la începutul sacului, nu la sfârşitul lui.

Proverbe și zicători Româneşti despre economie

Celui cu economie, suta îi este o mie.

Proverbe și zicători Româneşti despre economie

Munca, cinstea şi economia sunt izvor de bogăţie.

Proverbe și zicători Româneşti despre economie

Munca şi economia izgonesc sărăcia.

Proverbe și zicători Româneşti despre economie