Maria Pal (fără titlu)

Poezie de Maria Pal, 17 mai 2012

Maria Pal (fără titlu)

Un somn fluid cuprinde umbrele
timpul şi-a încetat clipocitul sub tălpile tale

noaptea s-a dezlegat de zi năduşindu-ţi aripile
şi nici un trecător nu ţi le mai poate atinge

o linişte fecundă se roteşte deasupra-ţi
ca un vultur flămând

retras lângă cei albiţi de-ntuneric şi de tăceri
construieşti punţi transparente între singurătăţi
pe care le zgâlţâie tremurul din paşii tăi şovăielnici

în mine plesneşte ding-dangul de tunet
născut în misterioase cetăţi
(Din volumul Recviem, 2011)


Poezie de Maria Pal

Maria Pal

Născut la: 16 nov 1948
Profesor, artist plastic

Rate this cenacle:
Generează un alt cod=