Citate de Anton Pann despre Bine

2 citate de Anton Pann despre bine

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848