Citate de Anton Pann despre Fapte

1 citat de Anton Pann despre fapte

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848