Citate de Anton Pann despre Frică

1 citat de Anton Pann despre frică

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848