Citate de Anton Pann despre Inimă

2 citate de Anton Pann despre inimă

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848