Citate de Anton Pann despre Limbă

1 citat de Anton Pann despre limbă

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848