Citate de Anton Pann despre Lume

2 citate de Anton Pann despre lume

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848