Citate de Anton Pann despre Sânge

1 citat de Anton Pann despre sânge

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848