Citate de Anton Pann despre Viață

1 citat de Anton Pann despre viață

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848