Citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre Schimbare

7 citate de Buddha (Gautama Siddhartha) despre schimbare

Buddha (Gautama Siddhartha) Fondatorul Budismului