Proverbe și zicători Persane, pagina 5

108 proverbe și zicători persane

Cine calomniază pe altul îşi arată propriile-i defecte.

Proverbe și zicători Persane despre defecte

Patru lucruri avem mai mult decât credem: defecte, datorii, ani şi duşmani.

Proverbe și zicători Persane despre datorie, defecte, dușmani, lucruri

Îndrăzneşte să-ţi trezeşti norocul.

Proverbe și zicători Persane despre noroc

Dacă norocul se abate la un om sărac, nu va rămâne mult timp prin preajmă.

Proverbe și zicători Persane despre sărăcie, noroc, timp

Dacă dă norocul, măgarul cal se face.

Proverbe și zicători Persane despre noroc

Picăturile adunate una câte una devin, în cele din urmă, o mare.

Proverbe și zicători Persane

Cel care-şi doreşte trandafirul trebuie să respecte spinul.

Proverbe și zicători Persane

Foamea creşte în copacul trândăviei.

Proverbe și zicători Persane despre foame

Trândăvia e ucenicul nefericirii.

Proverbe și zicători Persane

Olarul bea din oală spartă.

Proverbe și zicători Persane despre băutură

Numai o singură dată cade măgarul în groapă.

Proverbe și zicători Persane

Nu chema tigrul pentru a-ţi vâna câinele.

Proverbe și zicători Persane

Meritul fără prudenţă e un cal orb.

Proverbe și zicători Persane despre merit

În pustiu un papuc e un mare dar.

Proverbe și zicători Persane

Chelului nu-i place părul.

Proverbe și zicători Persane

Lucrurile mari se fac cu multă răbdare.

Proverbe și zicători Persane despre răbdare

N-ar trebui să te temi atâta de alţii, cât de tine însuţi.

Proverbe și zicători Persane

Nu ezita să te desparţi de un prieten care te trădează!

Proverbe și zicători Persane despre prietenie

Dacă lupul a nimerit în stână, nenorocirea e a aceluia care are o singură oaie.

Proverbe și zicători Persane

Chiar şi hoţul iese ruşinat din casa săracului.

Proverbe și zicători Persane despre acasă, casă