Proverbe și zicători Ungureşti despre Invidie

1 proverbe și zicători ungureşti despre invidie

Invidia şchioapătă după marile succese.

Proverbe și zicători Ungureşti despre invidie