Proverbe și zicători despre Invidie, pagina 2

21 proverbe și zicători despre invidie

Invidia şchioapătă după marile succese.

Proverbe și zicători Ungureşti despre invidie