Poezii de Vasile Alecsandri despre Frăție

1 poezie de Vasile Alecsandri despre frăție

Vasile Alecsandri Poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, academician roman, creator al teatrului

Deşteptarea României

Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare,
N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
Ce se-nalţă pân' la ceruri din a lumii deşteptare,
Ca o lungă salutare
Cătr-un falnic viitor?

Nu simţiţi inima voastră că tresare şi...

Vasile AlecsandriPoezie de Vasile Alecsandri despre frăție