Olimpia Berca

Olimpia Berca

Biografie Olimpia Berca (1933)

Critic si istoric literar Istoric, stilistician, doctor in filologie

Numit(ă) și: Olimpia-Octavia Serban.
S-a născut pe 05 jun 1933.
Ţara de origine România

Istoric şi critic literar, stilistician. Doctor în filologie.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.


Repere bio-bibliografice:

1. Numele la naştere: Şerban
2. Prenumele: Olimpia – Octavia
3. Data naşterii: 5 iunie 1933.
4. Locul naşterii: Poieni, judeţul Cluj.
5. Părinţii: Gheorghe Şerban- funcţionar. Elisabeta, născută Buciuman - casnică.
6. Căsătorită cu poetul Eugen Dorcescu.
7. Studii: Şcoala primară „Spiru Haret” din Timişoara (1940- 1944 ); Liceul „Carmen Sylva” din Timişoara (1944 – 1952); Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara – secţia română-germană (1958 -1963).
8. Funcţii: Cercetător, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal la Filiala din Timişoara a Academiei Române (1963 – 1996).
9. Doctorat: Doctor în filologie, cu teza Teoria versului românesc. Privire istorică (1976).
10. Data primirii în Uniunea Scriitorilor: 1990 (Filiala Timişoara).

11. Colaborări la reviste (colaborări multimedia): „Scrisul bănăţean”, „Orizont”,„Familia”,„Contemporanul”, „Limbă şi literatură”, „Limba română”, „Caiet de semiotică”, „Studii şi cercetări lingvistice”,„Paralela 45” (Timişoara), „Meridianul Timişoara”, „Orient latin”, „Reflex”, „Caligraf”, „Rostirea românească”, „Banat”, „Anotimpuri literare”, „Timpul” etc. Colaborări la Radio – Timişoara, Radio – Reşiţa, la TV Analog – Timişoara, TVR – Timişoara, TVR - Bucureşti.

12. Colaborări la volume colective: Studii de limbă şi stil, Coordonare ştiinţifică G. I.Tohăneanu şi Sergiu Drincu, Editura Facla, 1973; Seria Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Universitatea din Timişoara, 1975-1984; Filologie XX, volum îngrijit de Francisc Kiraly, Ivan Evseev şi Ioan Muţiu, Universitatea din Timişoara,1977; Academia şi Banatul, volum îngrijit de Ion Iliescu şi Sergiu Drincu, Timişoara, 1988; Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004 şi urm. etc.

13. Debutul absolut: ”Scrisul bănăţean”, 1963.
14. Debutul editorial: Poetici româneşti, Editura Facla, Timişoara, 1976.

15. Opera:
Poetici româneşti, Editura Facla, Timişoara, 1976, 201 p.;
Dicţionar istoric de rime, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, 367 p.;
Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Editura Amarcord, Timişoara, 1996, 179 p.;
Lecturi provinciale, critică literară, Editura Eubeea, Timişoara, 2003, 162 p. ;
Despre maeştri, critică şi istorie literară, Editura Mirton, Timişoara, 2003 , 194 p. .
Provincia literară, critică şi istorie literară, Editura Eubeea, Timişoara, 2008, 202 p.;
Poezia lui Eugen Dorcescu. Crestomaţie critică, critică şi istorie literară, documentaristică, Brumar, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2009, 76 p. (în colaborare cu Sorina Ianovici-Jecza).
Departe de centru, aproape de centru, critică literară, Editura Mirton, Timişoara, 2012, 174 p.

16. Traduceri din literatura universală, în volum:
Roland Jaccard, Nebunia, Editura deVest, Timişoara, 1994, 175 p. ;
Jules Dorsay, Motanul negru, Editura Excelsior, Timişoara, 1994, 120 p.;
André Le Gall, Anxietate şi angoasă, Editura Marineasa, Timişoara, 1995, 143 p..

17. Ediţii critice:
- Constantin Diaconovici Loga, Gramatica românească, Text stabilit prefaţă, note şi glosar de Olimpia Şerban şi Eugen Dorcescu, Editura Facla, 1973, 179 p.;
George Coşbuc, Versuri, Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi referinţe critice de Olimpia Berca, Editura Facla, 1986;
- Colecţia „Cartea şcolarului”, serie îngrijită, tablou cronologic şi referinţe critice de Olimpia Berca: Mihai Eminescu Făt-Frumos din lacrimă. Sărmanul Dionis; Ion Creangă, Amintiri din copilărie; I. L. Caragiale, D-l Goe; G. Coşbuc, Iarna pe uliţă; Constantin Negruzzi, Sobieski şi românii; Mioriţa. Greuceanul, Editura Excelsior, Timişoara, 1998.

18. Referinţe critice (selectiv):
- în reviste: Al. Graur, „România literară”, nr. 14, 1974; Nicolae Ciobanu, „Luceafărul”, nr. 42, 1976; Laurenţiu Ulici, „România literară”, nr. 38, 1976; Al. Graur, „România literară”, nr. 28, 1984; Nicolae Mocanu, „Steaua”, nr. 2, 1984; Valentin Taşcu, „Cercetări de lingvistică”, nr. 2, 1984; Gheorghe Chivu, „Limba română”, nr. 5, 1984; Vasile Sari, „Limbă şi literatură”, nr. 3, 1984; Livius Petru Bercea, „Banat”, nr. 4 – 5, 2004; Alexandru Ruja, „Paralela 45”, 1 februarie 2005; Gheorghe Mocuţa, „Arca”, 1-2-3, 2006; Remus Valeriu Giorgioni, „Banat”, 3, 2007; Ion Arieşanu, „Paralela 45”, 4 noiembrie 2008; Iulian Chivu, „Agero”, Stuttgart, 5 mai 2012; „Naţiunea”, 5 mai 2012 etc.
- în volume: Nicolae Ciobanu, Însemne ale modernităţii, II, Editura Cartea Românească, 1979 , p. 285-287; Alexandru Ruja, Parte din întreg, II, Editura Excelsior, Timişoara, 1999, p. 297-298; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Editura Marineasa, Timişoara, 2000, p.27; Who’s who în România, 2002; Maria Niţu, Seducţii literare, Editura Eubeea, Timişoara, 2005, p. 207-216; Dicţionar al scriitorilor din Banat, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, p. 95-98; Aurel Sasu, Dicţionar biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006; Alexandru Ruja, Printre cărţi, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2006, p. 220-221; Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Timişoara literară. Dicţionar biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor – Filiala Timişoara, Editura Marineasa, Timişoara, 2007, p. 41; Livius Petru Bercea, Scriitori şi cărţi, Editura Nagard, Lugoj, 2008, p.155-158; Ion Arieşanu, Printre înţelepţi, Editura Eubeea, Timişoara, 2008, p. 138-145; Lăcrămioara Ursa, Pecetea destinului. Creatori în Banat, Editura Eurovest, Timişoara, 2009, p. 205-210; Boris Crăciun, Daniela Crăciun-Costin, Dicţionarul scriitorilor români de azi, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2011;

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, II, Editura Semne, Bucureşti, 2009, p. 1024 etc.
*
19. Premii literare:
- Premiul pentru critică şi istorie literară, pe anul 2003, al Filialei Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România;
- Diploma de excelenţă, acordată de Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional al judeţului Timiş, 2003 etc.
Evaluați acest autor:
Generează un alt cod=