Citate de Anton Pann despre Ajutor

1 citat de Anton Pann despre ajutor

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848