Citate de Anton Pann despre Animale

1 citat de Anton Pann despre animale

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848