Citate de Anton Pann despre Gelozie

1 citat de Anton Pann despre gelozie

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848