Citate de Anton Pann despre Înțelepciune

1 citat de Anton Pann despre înțelepciune

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848