Citate de Anton Pann despre Învățătură

1 citat de Anton Pann despre învățătură

Anton Pann, Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848

Anton Pann
Died on 04 nov 1854
Ţara de origine: România