Citate de Anton Pann despre Învățătură

1 citat de Anton Pann despre învățătură

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848