Citate de Anton Pann despre Iubire

1 citat de Anton Pann despre iubire

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848