Citate de Anton Pann despre Lumină

1 citat de Anton Pann despre lumină

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848