Citate de Anton Pann despre Măsură

1 citat de Anton Pann despre măsură

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848