Citate de Anton Pann despre Muzică

1 citat de Anton Pann despre muzică

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848