Citate de Anton Pann despre Râs

5 citate de Anton Pann despre râs

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848