Citate de Anton Pann despre Rău

4 citate de Anton Pann despre rău

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848