Citate de Anton Pann despre Talent

1 citat de Anton Pann despre talent

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848