Citate de Anton Pann despre Tinerețe

2 citate de Anton Pann despre tinerețe

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848