Citate de Anton Pann despre Uitare

1 citat de Anton Pann despre uitare

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848