Citate de Anton Pann despre Vârstă

1 citat de Anton Pann despre vârstă

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848