Citate de Anton Pann despre Viclenie

1 citat de Anton Pann despre viclenie

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848