Citate de Anton Pann despre Vorbire

3 citate de Anton Pann despre vorbire

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848