Citate de Carl Gustav Jung despre Necesitate

1 citat de Carl Gustav Jung despre necesitate

Carl Gustav Jung Psihiatru suedez