Citate de Carl Gustav Jung despre Speranță

1 citat de Carl Gustav Jung despre speranță

Carl Gustav Jung Psihiatru suedez