Citate de Charles Darwin despre Cunoaștere

1 citat de Charles Darwin despre cunoaștere

Charles Darwin Naturalist britanic