Citate de Madonna despre Bine

1 citat de Madonna despre bine

Madonna Cantãreaþã ºi compozitoare de muzicã americanã pop