Citate despre Rău de Anton Pann

4 citate despre Rău de Anton Pann

Anton Pann (Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848)