Colinde - Ultimele

La săvârşitu' lumii

Haida ler şi-a lerui, Doamne
Trâmbiţa-v-or îngerii.

În patru colţuri de lume
Haida ler şi-a lerui, Doamne,
La tăt omu p-a lui nume.

Şi şi-or trâmbiţa cu frice,
Haida ler şi-a lerui, Doamne,
Domnii şi-mpăraţi-or...

Colinde

Bună vremea la feresatră

Nu primiţi colinda noastră?

Am venit să colindăm
Ani mulţi buni să vă urăm (bis)

Gazdă bună, gazdă bună
Aşa-i datina străbună (bis)

Obiceiul strămoşesc
Pe plaiul moldovenesc (bis)

După ce vă colindăm,
În...

Colinde

Rugat-o rugatu

Că, rugat-o rugat-o
Doamne pă cum s-o rugatu
Ioi Domnului Doamne
Dumnezeu i-o datu.

I-o dat loc în Raiu
Doamne unde-i bine traiu
Ioi Domnului Doamne
Unde-s mese-ntinse.

Că făclii ard aprinse
Doamne, şi-mprejur de...

Colinde

Sosit-a praznicul iară

Sosit-a praznicul iară
De care ne bucurăm
Că Iisus din cer coboară
Să Se nască-n Vifleem. 2x
Din Maria, Maica
Sfântă, Mama, Lui Dumnezeu
N-are loc să se-odihnească, 2x
Să nască pe Fiul Său.
Ea umbla din casă-n...

Colinde

Pe cărarea şerpuită

Prin zăpada mântuită
Vin cântând de sărbători
Cete de colindători. (bis)

Busuioc verde pe masă
Dă-ne drumu gazdă-n casă
C-am umblat şi-am colindat
Obosind din sat în sat. (bis)

De la Betleem venim
Pe Hristos să...

Colinde

Limbile să salte

Cu cântări înalte.

Te ne na ne na ne
Te ne na na ne, (*)
Să strige-n tărie
N`glas de bucurie. (*)

Lăudând pe Domnul
Să strige tot omul. (*)

Că Domnul e mare
Şi Împărat tare. (*)

Pe vârfuri de munte
S-aud...

Colinde

Ia-mi ieşiţi voi, oameni buni

Ia-mi ieşiţi voi, oameni buni
Io, hai ler (*)
Ia de voi de vă uitaţi
Pe câmpu cu florile (*)
Că vine Sfânta Maria (*)
De departe îngenunchind (*)
Genunchind şi flori strângând (*)
Pe Fiuţu adormind (*)
Pe...

Colinde

La o piatră roşlovată

Păi, la o piatră roşlovată
La o piatră roşlovată
Şede Maica supărat`.
Că şi vin Sfinţii şi o-ntreabă:
Şi vin Sfinţii şi o-ntreabă:
„Ce şezi, Maică, supărat`?”
„Da, cum n-oi fi io supărată,
Cum n-oi fi io supărată,...

Colinde

Ferice-i ferice

Colo sus pă vârf de munte, bis
Ferice-i, ferice,
Da' cine-i ferice? (*)

Ferice de-un păcuraru',
Ce stăte la oi cu anu, (*)
Ce stăte la oi pă munte, bis
Cu iarba până-n gerunte, (*)

D-apăi vântu' că suflale,
Tăte...

Colinde

Pe cerul cu flori frumoase

Florile dalbe. (*)
Grea turmă de oi se lasă
Florile dalbe, florile dalbe. (**)

Toată turmă se-ntorcea(*)
Numai baciu-ntârzia. (**)
Baciul stă, să înnoptă (*)
Pe creştini să-i adună. (**)
Pe creştini să-i adună...

Colinde

Câtu ne-am d`umblat

Câtu ne-am d`umblatu
Ioi, Domnului Doamne
Câtu ne-am d`umblatu,
Ioi, Domnului Doamne

Tăt am întrebatu
Ioi, Domnului Doamne
Tăt am întrebatu,
Ioi, Domnului Doamne

Doară voi aflare
Ioi, Domnului Doamne
Doară voi aflare,
Ioi,...

Colinde

Crăciun tri slugi şi-o băgat

Crăciun tri slugi şi-o băgat
Lerului Doamne, lerului Doamne
Mână sluga ai mai mare, (*)
Să de la boi de mâncare (*)
Să de la boi de mâncare (*)
Hoi, Crăciune, hoi stăpâne (*)
Nu mă poci aprochia (*)
Mână...

Colinde

Fericat ferice

Fericat, ferice, Doamne,
Fericat, ferice!
D-ai, colinde!
Fericat, ferice!

De cine-m` ferice, Doamne?
De cine-m` ferice,
D-ai, colinde!
De cine-m` ferice,

De-un boier batrânu, Doamne,
De-un boier batrânu,...

Colinde

A venit şi-aici Crăciunul, Să ne mângâie surghiunul

A venit şi-aici Crăciunul
Să ne mângâie surghiunul
Cade albă nea
Peste viaţa mea
Peste suflet ninge
Cade albă nea
Peste viaţa mea
Care-aici se stinge.

Steaua prinde să lucească
Peste ieslea-mpărătească
Şi din nou trei magi
Varsă din...

Colinde

Leru-i Doamne ler

Leru-i Doamne ler din înaltul cer
Gavriil coboară la Sfânta Fecioară,
Cui să-i vestească ce Fiu va să nască
Fiul Omului, Fiul Domnului.

Leru-i Doamne ler din înaltul cer
Fiul Se coboară la Sfânta Fecioară
Şi prin...

Colinde

Am plecat să colindăm, Colindăm, colindăm

Am plecat să colindăm,
Colindăm, colindăm. (*)
Pe la case să umblăm
Colindăm, colindăm. (*)

Sculaţi, sculaţi boieri mari, (*)
Că vă vin colindători, (*)
Şi sculaţi şi slugile (*)
Şi măturaţi curţile (*)
Că vă vin colindători (*)
Pe la...

Colinde

Colo jos, în prundurele

Colo jos în prundurele,
Florile dalbe, (*)
Ardu-şi două luminele

Da` ale nu-s luminele, (*)
Că-s două surori a mele.

Una plânge, una râde, (*)
Una plânge, una râde.

Cea ce plânge flori cuprinde, (*)
Cea ce râde mese-ntinde....

Colinde

Colinda colindătorilor: Juni cu juni să-ntâlniară

Colinda colindătorilor

Juni cu juni să-ntâlniară
Junel, junelu-i bunu,
Juni cu juni să-ntâlniară,
Juni cu juni se sfătuiară.

Junel, junelu-i bunu,
Juni cu juni se sfătuiară
La juni vor colindare,
Junel, junelu-i bunu.

Juni la...

Colinde

Doi boieri bătrâniu

(bis)
Pre cum s-o rugatu (bis)
Dumnezău le-o datu (bis)
Casa lângă drumu (bis)
Lângă casă-i masă (bis)
Masă gălbioară
Lumina de seară
Şi-un pom răsăritu
Cu mere de-argintu
Vântu drăgăla
Merele pica
Îngeri le...

Colinde

Colea, colea, după deal

Colea, colea, după deal, (bis)
Este-un veşnic de păcurar. (bis)

Şi-o turmă di oi păştea; (bis)
El din fluieraş cânta. (bis)

Numai una, miorea, (bis)
Sta-n genunchi şi se ruga; (bis)

La Măicuţa Precista,...

Colinde

În casă după cuptor

În casă după cuptor,
Domnului Domnului Doamne
În casă după cuptor.

Că să naşte-un Domnişor,
Domnului Domnului Doamne
Că să naşte-un Domnişor.

Domnişor-un Crăişor,
Domnului Domnului Doamne
Domnişor-un...

Colinde

Hoi la

hoi la hoi la la la la la
Hoi la hoi la hoi la la la la la (*)

Slobozâ-ne gazdă-n casă - bis
Nu ne ţâne la fereastră – bis, (*)

Slobozâ-ne gazdă-n tindă - bis
N-auzi zarvă de corindă - bis, (*)

Noi umblăm a corinda- bis
Di la o...

Colinde

Vine Crăciun cel bătrânu

Florile dalbe de măru(*)
Vine Crăciun cel bătrânu.

Da el vine cam încetu, (*) bis
Că i-e calul ciumpăvitu(*) bis
Şi-ar trebui potcovitu (*) bis
Cu potcoave de colaciu(*) bis

Şi cu cuie de cârnaţu(*) bis
Şi-ar...

Colinde

Dumnezeu umbla

şi ţi-L întreba -
Cheia raiului, Raza soarelui (*)
Râul cel curat, vinul strecurat-
Raza soarelui, Cheia raiului(**)
Mirul Tău cel sfânt c’estiu pe pământ (*)
Din ce sunt făcute de-s aşa plăcute? (**)
-Voi prea bine ştiţi, şi...

Colinde

Toată obştea creştinească

Lerului Doamne, Lerului Doamne(*)
Astăzi să se veselească(*)
Că stea mare s-a ivitu(*)
Sus la Sfântu Răsăritu(*)

Şi strălucea cu tărie(*)
Vestea mare bucurie(*)
Măi Crăciune, măi Stăpâne(*)
S-aduci bucurie-n...

Colinde

Drăguleană

Acasă-i gazda, nu-i acasă
Drăguleană (*)
Acasă-i gazda, nu-i acasă
O, o, o, că dragă mi-i (**)

Da’ de-i acasă, zî-i să iasă (*)
De-i acasă zî-i să iasă (**)

Da’ de-i la jie, zî-i să vie (*)
De-i la jie, zî-i să vie (**)

Da’ de-i în...

Colinde

Pă draniţa fântâniţî

Florile dalbe(*)
Pă draniţa fântâniţî.

Este-un stâlp de busuioc(*)
Este-un stâlp de busuioc.

Busuiocu` l-om ciunta, (*)
Busuiocu` l-om ciunta.

Nu ştiu gazda ce ne-a da, (*)
Ba ştiu gazda ce ne-a da.

Da-ne-a...

Colinde

Luatu-s-o dusu-s-o

Luatus-o, dusu-s-o – bis
Corindem corinde, Luatu-s-o, dusu-s-o
Dumnezău cu Sânt Pătru – bis
Corindem corinde la casa bogatului.

- Bună zâua, bogat mare - bis
Corindem corinde, gata-i cina să cinăm?
- Gata-i, da nu-i păntru voi - bis...

Colinde

Sara vesăloasă

Sara vesăloasă, domnule plugariu- bis
Juni colindătoriu, domnule plugariu - bis
Pă ei să-i sloboziu, domnule plugariu - bis
În casa dumitale, domnule plugariu - bis
Că ei ţi-or aduce, domnule plugariu - bis
Leagăn din...

Colinde

Legănelul lui Iisus

Colo-n sus pe-un deal frumos
Unde-i cerul luminos

Într-un leagăn stă culcat
Fiul Maicii înfăşat

Refren:
Leagăn verde legănel
Tot din lemn de păltinel

Raza blând-a soarelui
Scaldă faţa Domnului

Vântul...

Colinde

Linu-i lin: Colindăm flămânzi şi goi

Linu-i lin

Colindăm flămânzi şi goi
În pridvor de gând
Anii ce zac peste noi
Vise aprinzând


Linu-i lin cu dalbe flori
Pe ferestre de-nchisori
Dalbe, dalbe flori. (*)


Zac la uşă drugii grei
Rănile ne dor
Lanţurile-s clopoţei...

Colinde

Îmbucură-te om bun, Hoi, leru-i, leru-i Doamne

Îmbucură-te om bun
Hoi, leru-i, leru-i Doamne(*)
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun –
Hoi, leru-i Domn. (**)
Eu vă spun la casa voastră(*)
Din Precista Maica noastră. (**)

S-o născut un Fiu frumos(*)
Pe Nume-L cheamă Hristos. (**)
În paiele...

Colinde

Din colibe

Din colibe-n stânci ascunse
Pe cărări de lupi pătrunse
Vin ciobanii-n tropote
Cu colinda-n clopote.

Scoală, gazdă, nu dormi! (*)

Sună-n sat şi-n sat răsună
Veste mare, veste bună.
Că-i cu miei şi piţărăi
Şi cu Domnul printre ei. (*)...

Colinde

Veselește-te Domn bunu’

Că vă vin și junii buni

Junii buni, colindători,
Ciocănind pe la chietori.

Aș a mândrii 'mpodobiți,
Cum sunt pomii înfloriți.

Cât în casă au venit,
Casa toat' s'a veselit.

Dar-u, dar-u ce și aduc-u?...

Colinde

Colindul bătrânului: Colo-n jos mai la hotară

Colindul bătrânului:

Colo-n jos mai la hotară – bis(*)
Răsărit-o un nuc iarbă. (*)

Nucu-i mare, frunză n-are, (*)
Da-n vârfuţu’ nucului
Cântă puiu’ cucului.

Mai în jos, mai la tulpină, (*)
Cânt’ o pasăre străină. (*)

Mere cucu’...

Colinde

Colindăm colindători

Colindăm colindători
Noaptea pe la cântători / bis
Colindăm!

Prin troiene greu răzbim
La colindă noi pornim / bis
Colindăm!

Colinda Crăciunului
Pe uliţa satului / bis
Colindăm!

În noaptea Ajunului
La...

Colinde

Bună veste, gazdă-n casă

Bună veste gazdă-n casă,
Domnului, Domn de-al nostru(*)
Bună veste gazdă-n casă.

Să trăiţi, voi, juni frumoşii, (*)
Să trăiţi voi juni frumoşii.

Ia treceţi de cam şedeţî, (*)
Ia treceţi de cam şedeţî....

Colinde

Dumnezeu dintr-u 'nceputu

Tot pământu' a făcutu
Daia lerui Domn. (*)

Cerul sus la ridicatu,
Şi bine l-a răzimatu, (*)

Pe patru stâlpi de argintu,
Şi frumos l-a 'mpodobitu, (*)

Tot cu stele mărunţele,
Cu luceferi printre ele, (*)...

Colinde

Asta-i sară

Asta-i sară, sară ‚`naltă
Florile dalbe, flori de măr (*)

Unde binele stă baltă.
Casele-s acoperite (*)

Cu cârnaţi şi cu plăcinte. (*)
Uşile-s din turte dulci, (*)

Din oricare poţi să guşti. (*)
Laptele pâraie cură,...

Colinde

Bună sara lui Crăciun

Colo jos şi mai în josu (bis)
Bună sara lui Crăciun!

Este-o ceaţă şi-o verdeaţă (bis)
Bună sara lui Crăciun!

Da` nu-i ceaţă nici verdeaţă (bis)
Bună sara lui Crăciun!

Că-i turma Lui Dumnezău (bis)
Bună sara lui Crăciun!

Da`...

Colinde