Proverbe și zicători despre Cumpătare

11 proverbe și zicători despre cumpătare

Hărnicia e mâna dreaptă a norocului şi cumpătarea mâna sa stângă.

Proverbe și zicători Englezeşti despre cumpătare

Cumpătarea e un frâu de aur.

Proverbe și zicători Englezeşti despre cumpătare

Cumpătarea e cel dintâi medicament.

Proverbe și zicători Italiene despre cumpătare

Cumpătarea face cât o moşie.

Proverbe și zicători Latineşti despre cumpătare

Urarea cea mai bună aceasta se înţelege: la tinereţe drăgăstos, la bătrâneţe vesel, la orice întâmplare cu îndelungă răbdare, în slavă cu smerenie, la bogăţie cu cumpătare, către toţi cu îndurare şi de pofte pururea biruitor.

Proverbe și zicători Româneşti despre cumpătare

La mâncare să ai cumpătare şi la băutură să fii cu măsură.

Proverbe și zicători Româneşti despre cumpătare

Stomacul este fruntea bolii, iar cumpătarea - fruntea leacurilor.

Proverbe și zicători Româneşti despre cumpătare

Cumpătarea e cel mai mare dar al celui înţelept.

Proverbe și zicători Româneşti despre cumpătare

După primul pahar te întăreşti, după al doilea te înveseleşti, după al treilea te îngândurezi, după al patrulea îţi pierzi orice îndemânare şi după al cincilea orice cumpătare.

Proverbe și zicători Ruseşti despre cumpătare

Dacă bei cu cumpătare, îţi lungeşti viaţa.

Proverbe și zicători Spaniole despre cumpătare

Stomacul e fruntea bolii, iar cumpătarea e fruntea leacurilor.

Proverbe și zicători Turceşti despre cumpătare