Urătură de anul nou, care se ura în satul Cîrpeşti

Urătură de anul nou, care se ură în satul Cîrpeşti (spre sara Sfântului Vasile are o putere sacră)

aho, aho!
­daţi­vă mai aproape –
şi ascultaţi urătura noastră,
azi e zi de anul nou,
azi e zi de sărbătoare,
azi e zi cu soare mare.
iată mări­sfîntul ştefanvodă se ivia cînd alt soare
răsărea, ştefan­vodă cel
vestit, ştefan cel nebiruit
prin moldova el trecea
cu steagurile ridicînd,
cu caii spumegînd
cu săbiile strălucind,
moldova eliberînd.
dar moldovenii tot strigau:
­să trăeşti măriata!
şi de ştefan se­alaturau,
pe duşman îi alungau.
ia măi roată măi
pentru strămoşii noştri măi
să răsune peste vai,
h­ăi­i, h­ăi­i!

cînd aproape la hotare
ce se vede­n îndepărtare
un moldovan striga tare:
­hăis bourean, hăis tapan
trăgea brazde pe tăpşan.
ştefan­ vodă s­a oprit
şi din gură aşa a vorbit:
cum că­n zile de crăciun,
cum că­n zi de sărbătoare
să verse muncă, sînge şi sudoare.
oare nu are sărbătoare?
oare n­are loc sub soare?
ia măi cinci panţeri descălecaţi.
şi cu plugarul aici să­mi fiţi.

ia mai strigaţi măi
sa resune peste văi
pentru ostaşii iui ştefan măi
h­ai­i, h­ai­i!

cei cinci panţeri au descălecat,
pe moldovan mi l-­au luat
şi la ştefan mi l­-au dat.
ştefan vodă l­-a întrebat;
„­cum că­n zile de crăciun,
cum că­n zi de sărbătoare
să verşi muncă, sînge şi sudoare.
oare n­-ai tu sărbătoare,
oare n­-ai tu loc sub soare?
spune nouă ce te doare
şi de noi să nu ai teamă!”
­teamă n­am, ca­mi eşti stăpîn
dar să­ţi spun şi ţie doamne:
„cînd vine şi stă duşmanu­n
ţară, moldovanul nu mai are.
zile de sărbătoare,
numai zile lucrătoare.
unde varsă munca sînge şi
sudoare.
şi din partea sa nimic nu are.
dar pe cînd am fost ostaş voinic,
aparînd acest pămînt,
eu în focul de război

me­a fost tăiata o mînă
de o sabie duşmană
dar n­a căzut numai mîna mea
dar şi duşmanul alăturea.
ia mâi sunaţi din zurgălăi
să răsune peste văi,
pentru pămîntul moldovei
măi, şi pentru­apărătorii
moldovei măi
şi strigaţi odată.h­ăi­i! h­ăi­i!
ştefan vodă l­a ascultat
şi cu mîna a arătat
şi din glas a strigat:
­ia­ţi un plug cu şapte boi.
şi pleacă bogat de la noi .
ia­ţi pămîntul din nou în
stăpînire
ca să ai de plugarie .
pe movilă la hotarul
moldovei să te, sui,
şi pe duşman cînd l­ai vedea
să strigi cît ai putea
hai ştefane, la hotare
că întră duşman­n ţară .
şi eu te­oi auzi
şi cu toţi moldovenii ne­om
repezi, şi nimic n­a rămînea
din duşman în toată ţara
mea.
ia măi strigaţi odată măi
pentru ştefan vodă măi
să se auda­n toată moldova
măi h­ăi­i! h­ăi­i!
moldovanul la hotar
pe movilă se suia

şi la crăciun cînd ajungea
la anul nou cînd ajungea
la seară de sf. vasile
la seara spre ziua de
sf. vasile, începea a ura
şi din vorbă a colinda
„din vremuri vechi prin
strămoşi venim, a coborît de
la munte , dragoş vodă,
domnul prin el moldova
a creat, să stea­n veci pe
acest meleag.
prin vifor, sabie şi foc
nemuritoare, moldovă,
ai stat tot timpul
şi astăzi stai, si­n veci vei sta
înfloritoare, veselă şi mîndra!
ia măi sunaţi din zurgălăi;
pentru geto­daci, slaveanii
noştri măi, să răsune­n toata
jeto­dacia măi, hai! hai!
puteri mari, moldovenii, a
sfărmat, minciuni multe
incilcite, dar moldovenii
tot timpul,au stat prin farte
bune, cu credinţa sfintă.
să ştiţi acei ce ne vor urma
în veacuri multe,nenumărate,
moldova­n veci nu vă ceda,
marea, sfînta libertate.
ia mai ziceţi odată măi.
pentru viitorul şi urmaşii
moldovei măi
şi strigaţi odată
h­ăi­i! h­ăi­i!
moldovă, tu veşnic o să­
înfloreşti,
cît moldovenii tău o să teînalţe, prin muncă şi
învăţătură o să vezi
a ta mîndrie îmbelşugată.
păcat de acei care te uită
şi acei ce rau iţi fac
moldova, ei veşnic uitaţi vor
fi tot timpul, căci tu
moldova, eşti veşnică şi
sfîntă.
ia măi daţi din zurgălăi
pentru moldova şi
moldovenii măi
în veacul vecilor mai
să răsună pe tot pămîntul
măi, şi strigaţi odată,
h­ăi­i! h­ăi­i!
chiar şi domnul sa bucurat
că din nou moldovenilor
pămîntul a fost dat.
a fost dat în stăpânire
ca să aibă de plugarie
şi pe îngeri a chemat
şi toţi sau bucurat
ia măi ziceţi din zurgălăi,
pentru credinţa noastră
ortodoxă, măi, h­ăi­i! h­ăi­i!
dar pe arhanghelul gavril
şi pe arhanghelul mihail.
mai tîrziu domnul i­a trimis
la cîrpeşti au fost trimişi:
pe arhanghel mihail şi
arhanghelul gavril
că să facă temelie
la o biserica de uimire
şi unei altarul bisericesc
la altarul din cîrpeşti.
au coborît în. sară sf. vasile
in sară spre ziua sf. vasile
arhanghelul mihail.
şi arhangelul gavril
şi biserica au binecuvîntat
şi au colindat şi au urat
şi din vorba au spus.
„şi de aici se va porni
pe domn şi moldova a slăvi
„moldova­fenix" va porni".
ia măi ziceţi măi flăcăi
pentru mîndria bisericii
noastre ortodoxe măi se
răsună, in toată lumea măi
h­ăi­i, h­ăi­i!
iar acum urare aleasă ce­au
ascultat urătura noastră
să trăiţi, să înfloriţi,ca merii,
ca perii în mijlocul verii.
la anul şi la mulţi ani!
aho! aho!

Evaluați acestă postare:
Generează un alt cod=