Poezii de Vasile Alecsandri despre Vechi

1 poezie de Vasile Alecsandri despre vechi

Vasile Alecsandri Poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, academician roman, creator al teatrului

Pe un album

În zadar vuieşte Cerna şi se bate
De-a ei stânci măreţe, vechi, nestrămutate,
Şi-n cascade albe saltă pe-a lor sân...
Apa-i trecătoare, pietrele rămân!

În zadar şi anii s-adun cu grăbire,
Trecând peste inimi ce-au gustat iubire!...

Vasile AlecsandriPoezie de Vasile Alecsandri despre vechi