FAGURII ZILEI SUNT PLINI DE MIERE

Poezie de Costel Zăgan, 12 apr 2020

FAGURII ZILEI SUNT PLINI DE MIERE

Dragă Kitty ai văzut vreodată un pluton de
execuție Așa arată pomii primăvara cu mu
gurii în poziție de tragere ca niște soldați dis
ciplinați au restul lumii în cătare Nu mișcă ni
meni în front Sunt numai ochi și urechi la urmă
torul ordin Îngerul exterminator are comanda În
ordine condamnații își trec în revistă viața amă
nunt cu amănunt A fi sau a nu fi nu mai este o
întrebare Un roi de albine întrerupe execuția
la
fix
Costel Zăgan, Contrajurnalul Annei Frank

Poezie de Costel Zăgan

Costel Zăgan

Născut la: 20 ian 1958
Profesor de Limba Română, poet, aforist

Rate this cenacle:
Generează un alt cod=