Citate de Anton Pann despre Băutură

1 citat de Anton Pann despre băutură

Anton Pann Poet ºi activ susþinãtor al Revoluþiei de la 1848